KUUKA KWA AKUFA KWA YESU - 3

SERMON TOPIC: KUUKA KWA AKUFA KWA YESU - 3

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 4 March 2019

Topic Groups:

Sermon synopsis: Kuuka kwa kufa kwa Ambuye Yesu ndi chikhulupiliro chakuti Yesu atafa adakhalanso ndi moyo patsiku loyamba lasabata patatha masiku atatu iye ataikidwa mmanda. Mmawu achikhulupiriro chathu muli mawu akuti, Ndipo patsiku lachitatu adauka kwa akufa monga mwa malemba.

- Download notes (9.39 MB, 385 downloads)

- All sermons by Gavin Paynter

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: