Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2778-IZIMISO ZOKUQALA NGXENYE 5 - Nokuvuka KwabafileyoBible.gif

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 5 - Nokuvuka Kwabafileyo

Speaker: Prudence Mabasa

Language: ZULU

Date: 16 February 2016

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Johane 5:21 & 24
'Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa laboethanda ukubaphilisa'
24 'Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Ozwa izwi lami, akholwengongithumileyo, unokuphila okuphakade; akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni,
wangena ekuphileni. '

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Nicholas Bhengu
231 download(s)
Gavin Paynter
218 download(s)
Gavin Paynter
211 download(s)
Gavin Paynter
205 download(s)
Gavin Paynter
194 download(s)
Ken Paynter
167 download(s)
Gavin Paynter
140 download(s)
Johnray Rennie
138 download(s)
Gavin Paynter
133 download(s)
Ken Paynter
121 download(s)
Gavin Paynter
116 download(s)
Gavin Paynter
114 download(s)
Ken Paynter
111 download(s)
Ken Paynter
99 download(s)
Gavin Paynter
98 download(s)
Ken Paynter
96 download(s)
Gavin Paynter
93 download(s)
Gavin Paynter
92 download(s)
Michael Sischy
89 download(s)
Ken Paynter
83 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31897 download(s)
Gavin Paynter
28321 download(s)
Gavin Paynter
18246 download(s)
Gavin Paynter
16187 download(s)
Ken Paynter
11507 download(s)
Gavin Paynter
11086 download(s)
Gavin Paynter
11003 download(s)
Gavin Paynter
9725 download(s)
Gavin Paynter
9604 download(s)
Gavin Paynter
9544 download(s)
Gavin Paynter
9490 download(s)
Gavin Paynter
9323 download(s)
Gavin Paynter
9107 download(s)
Gavin Paynter
8852 download(s)
Ken Paynter
8717 download(s)
Ken Paynter
8651 download(s)
Gavin Paynter
8648 download(s)
Ken Paynter
8560 download(s)
Ken Paynter
8302 download(s)
Gavin Paynter
8112 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC