Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2778-IZIMISO ZOKUQALA NGXENYE 5 - Nokuvuka KwabafileyoBible.gif

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 5 - Nokuvuka Kwabafileyo

Speaker: Prudence Mabasa

Language: ZULU

Date: 16 February 2016

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Johane 5:21 & 24
'Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa laboethanda ukubaphilisa'
24 'Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Ozwa izwi lami, akholwengongithumileyo, unokuphila okuphakade; akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni,
wangena ekuphileni. '

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
83 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
66 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Ken Paynter
63 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
55 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Lynne van Wyk
38 download(s)
Ken Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
33 download(s)
Ken Paynter
31 download(s)
Ken Paynter
22 download(s)
Books - Study
21 download(s)
Johnray Rennie
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Gavin Paynter
16 download(s)
Joshua De Kooker
16 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31661 download(s)
Gavin Paynter
28069 download(s)
Gavin Paynter
17971 download(s)
Gavin Paynter
15901 download(s)
Ken Paynter
11271 download(s)
Gavin Paynter
10749 download(s)
Gavin Paynter
10726 download(s)
Gavin Paynter
9537 download(s)
Gavin Paynter
9295 download(s)
Gavin Paynter
9247 download(s)
Gavin Paynter
9214 download(s)
Gavin Paynter
8866 download(s)
Gavin Paynter
8752 download(s)
Gavin Paynter
8578 download(s)
Gavin Paynter
8481 download(s)
Ken Paynter
8459 download(s)
Ken Paynter
8445 download(s)
Ken Paynter
8405 download(s)
Ken Paynter
8049 download(s)
Gavin Paynter
7857 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC