Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2666-CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZObible.gif

SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

Speaker: Gavin Paynter

Language: SHONA

Date: 16 June 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe;

Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana neroMweya Mutsvene'

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
214 download(s)
Ken Paynter
159 download(s)
Gavin Paynter
144 download(s)
Ken Paynter
134 download(s)
Gavin Paynter
127 download(s)
Gavin Paynter
110 download(s)
Gavin Paynter
100 download(s)
Ken Paynter
87 download(s)
Ken Paynter
58 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
49 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Ken Paynter
40 download(s)
Gavin Paynter
38 download(s)
Gavin Paynter
38 download(s)
Ken Paynter
38 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
35 download(s)
Johnray Rennie
35 download(s)
Gavin Paynter
32 download(s)
Ken Paynter
32 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Books - Study
30 download(s)
Gavin Paynter
30 download(s)
Gavin Paynter
30 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31550 download(s)
Gavin Paynter
27959 download(s)
Gavin Paynter
17855 download(s)
Gavin Paynter
15768 download(s)
Ken Paynter
11251 download(s)
Gavin Paynter
10655 download(s)
Gavin Paynter
10593 download(s)
Gavin Paynter
9434 download(s)
Gavin Paynter
9232 download(s)
Gavin Paynter
9135 download(s)
Gavin Paynter
9132 download(s)
Gavin Paynter
8765 download(s)
Gavin Paynter
8556 download(s)
Gavin Paynter
8473 download(s)
Gavin Paynter
8408 download(s)
Ken Paynter
8405 download(s)
Ken Paynter
8390 download(s)
Ken Paynter
8358 download(s)
Ken Paynter
7924 download(s)
Gavin Paynter
7824 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC