Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2623-The value of a soul - Part 3 (CHICHEWA)Gavin-Paynter/The-value-of-a-soul-Part3.jpg

SERMON TOPIC: The value of a soul - Part 3 (CHICHEWA)

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 30 March 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Q: Kodi moyo wanu ndi wa mtengo wapatali bwanji kwa inu?

A: Moyo wanu ndiye chuma choposa chuma chirichonse chimene mungathe kukhala nacho.

Moyo uposa thupi:

Mateyu 10:28 Ndipo musamaopa amene akupha thupi, koma moyo sangathe kuupha.

Moyo uli wa mtengo wake wapatali kuposa chuma chonse cha dziko lapansi:

Mateyu 16:26 Pakuti munthu adzapindulanji akalandira dziko lonse lapansi nataya moyo wake? Kapena munthu adzaperekenji chosintha ndi moyo wake?

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
29 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
11 download(s)
Ed Decker
9 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
James Mullan
5 download(s)
Nicholas Bhengu
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31694 download(s)
Gavin Paynter
28133 download(s)
Gavin Paynter
18035 download(s)
Gavin Paynter
15963 download(s)
Ken Paynter
11324 download(s)
Gavin Paynter
10808 download(s)
Gavin Paynter
10802 download(s)
Gavin Paynter
9572 download(s)
Gavin Paynter
9372 download(s)
Gavin Paynter
9309 download(s)
Gavin Paynter
9292 download(s)
Gavin Paynter
8918 download(s)
Gavin Paynter
8865 download(s)
Gavin Paynter
8637 download(s)
Gavin Paynter
8524 download(s)
Ken Paynter
8517 download(s)
Ken Paynter
8465 download(s)
Ken Paynter
8458 download(s)
Ken Paynter
8104 download(s)
Gavin Paynter
7912 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC