Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1510-KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)CHICHEWA/How-to-become-a-Christian_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

Speaker: Steve Maritz

Language: SHONA

Date: 26 August 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?”

Kushandura mafungiro,
2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa kukuru sezvaidiwa naMwari uye nokudaro hamuna kukuvadzwa nesu nenzira ipi zvayo. 10 Nokuti kusuwa kwouMwari kunouyisa kutendeuka uko kunotungamirira kuruponeso uye hakuuyisi kudemba, asi kusuwa kwenyika kunouyisa rufu.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ed Decker
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
James Mullan
5 download(s)
Nicholas Bhengu
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Maureen Onions
2 download(s)
Leston Blackburn
2 download(s)
James Mullan
2 download(s)
Ken Paynter
2 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31689 download(s)
Gavin Paynter
28129 download(s)
Gavin Paynter
18029 download(s)
Gavin Paynter
15958 download(s)
Ken Paynter
11319 download(s)
Gavin Paynter
10801 download(s)
Gavin Paynter
10795 download(s)
Gavin Paynter
9566 download(s)
Gavin Paynter
9361 download(s)
Gavin Paynter
9298 download(s)
Gavin Paynter
9286 download(s)
Gavin Paynter
8910 download(s)
Gavin Paynter
8859 download(s)
Gavin Paynter
8632 download(s)
Gavin Paynter
8520 download(s)
Ken Paynter
8511 download(s)
Ken Paynter
8463 download(s)
Ken Paynter
8454 download(s)
Ken Paynter
8098 download(s)
Gavin Paynter
7907 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC