Contentment - CHICHEWA

SERMON TOPIC: Contentment - CHICHEWA

Speaker: Ken Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 30 April 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Ahebri 13:5 “Sindidzakusiyani konse, kungakhale kukutaya, sindidzakutaya ndithu.”

Ahebri 13:5 Ndi ndime yodziwika, koma ndi gawo limodzi lavesi, sivesi la thunthu loyima palokha. Ndime yonse ya vesili limati;
Mtima wanu ukhale osakonda chuma, zimene muli nazo zikukwanireni;pakuti Iye anati, Sindidzakusiya konse, kungakhale kukutaya, sindidzakutaya ndithu.

- Download notes (561 KB, 1352 downloads)

- Download audio (4.34 MB, 996 downloads)
- All sermons by Ken Paynter

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: