Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1468-Matthew 5 - The beatitudes - Part 2 (CHICHEWA)CHICHEWA/Matthew5-The-beatitudes-Part1-CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Matthew 5 - The beatitudes - Part 2 (CHICHEWA)

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 29 April 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Mateyu 5:7 “Odala ali akuchitira chifundo; chifukwa adzalandira chifundo. 8 Odala ali oyera mtima, chifukwa adzaona Mulungu. 9 Odala ali akuchita mtendere; chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. 10 Odala ali akuzunzidwa chifukwa chachilungamo; chifukwa uli wao ufumu wakumwamba.
11 “Odala muli inu m’mene adzanyazitsa inu, nadzazunza inu, nadzakunenerani monama zoipa zirizonse chifukwa cha Ine. 12 Sekerani, sangalalani: Chifukwa mphotho yanu ndi yaikulu kumwamba: Pakuti potero anazunza aneneri anakhalawo musanabadwe inu.”

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Johanna Pillinger
179 download(s)
Gavin Paynter
172 download(s)
Ken Paynter
145 download(s)
Gavin Paynter
111 download(s)
Gavin Paynter
93 download(s)
Ken Paynter
80 download(s)
Gavin Paynter
73 download(s)
Ken Paynter
72 download(s)
Gavin Paynter
58 download(s)
Ken Paynter
57 download(s)
Gavin Paynter
57 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Ken Paynter
56 download(s)
Ken Paynter
54 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Gavin Paynter
46 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)
Ken Paynter
45 download(s)
Ken Paynter
45 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31450 download(s)
Gavin Paynter
27884 download(s)
Gavin Paynter
17839 download(s)
Gavin Paynter
15665 download(s)
Ken Paynter
11233 download(s)
Gavin Paynter
10640 download(s)
Gavin Paynter
10574 download(s)
Gavin Paynter
9332 download(s)
Gavin Paynter
9203 download(s)
Gavin Paynter
9107 download(s)
Gavin Paynter
9049 download(s)
Gavin Paynter
8681 download(s)
Gavin Paynter
8452 download(s)
Ken Paynter
8400 download(s)
Gavin Paynter
8390 download(s)
Gavin Paynter
8386 download(s)
Ken Paynter
8373 download(s)
Ken Paynter
8332 download(s)
Ken Paynter
7910 download(s)
Gavin Paynter
7809 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC