Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1468-Matthew 5 - The beatitudes - Part 2 (CHICHEWA)CHICHEWA/Matthew5-The-beatitudes-Part1-CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Matthew 5 - The beatitudes - Part 2 (CHICHEWA)

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 29 April 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Mateyu 5:7 “Odala ali akuchitira chifundo; chifukwa adzalandira chifundo. 8 Odala ali oyera mtima, chifukwa adzaona Mulungu. 9 Odala ali akuchita mtendere; chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. 10 Odala ali akuzunzidwa chifukwa chachilungamo; chifukwa uli wao ufumu wakumwamba.
11 “Odala muli inu m’mene adzanyazitsa inu, nadzazunza inu, nadzakunenerani monama zoipa zirizonse chifukwa cha Ine. 12 Sekerani, sangalalani: Chifukwa mphotho yanu ndi yaikulu kumwamba: Pakuti potero anazunza aneneri anakhalawo musanabadwe inu.”

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
47 download(s)
Ken Paynter
43 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
34 download(s)
Nicholas Bhengu
23 download(s)
Gavin Paynter
22 download(s)
Ken Paynter
20 download(s)
Ed Decker
16 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
12 download(s)
Gavin Paynter
12 download(s)
Ken Paynter
11 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
8 download(s)
Nicholas Bhengu
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
James Mullan
6 download(s)
James Mullan
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Ashley Illman
6 download(s)
Ken Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31707 download(s)
Gavin Paynter
28157 download(s)
Gavin Paynter
18072 download(s)
Gavin Paynter
15997 download(s)
Ken Paynter
11346 download(s)
Gavin Paynter
10840 download(s)
Gavin Paynter
10833 download(s)
Gavin Paynter
9591 download(s)
Gavin Paynter
9413 download(s)
Gavin Paynter
9343 download(s)
Gavin Paynter
9317 download(s)
Gavin Paynter
8942 download(s)
Gavin Paynter
8929 download(s)
Gavin Paynter
8670 download(s)
Gavin Paynter
8543 download(s)
Ken Paynter
8541 download(s)
Ken Paynter
8481 download(s)
Ken Paynter
8476 download(s)
Ken Paynter
8125 download(s)
Gavin Paynter
7941 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC