3 signs - CHICHEWA

SERMON TOPIC: 3 signs - CHICHEWA

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 17 April 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Mateyu analemba zizindikiro zodabwitsa zitatu zimene zinachitika tsiku limene Ambuye Yesu adapachikidwa.

1) Mdima pa dziko lonse la pansi.
2) Chinsalu chotchinga mkachisi chinang’ambika.
3) Chibvomerezi komanso chiukitso cha okhulupilira amene adafa kale.

Chifukwa chiyani Mulungu adapereka zizindikiro zimenezi?

- Download notes (2.79 MB, 1575 downloads)

- Download audio (7.11 MB, 1216 downloads)
- All sermons by Gavin Paynter

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: