Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1356-CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2CHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part2_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 16 November 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimaphunzitsa kuti Yesu simunthu wamba, mneneri, koma, Mpulumutsi wadziko lonse ,”dzina lokhalo pansi pa thambo lopatsidwa kwa anthu lomwe tipulumutsidwa nalo.” (Machitidwe 4:12)

Aefeso 2:13-18 Koma tsopano mwa Yesu Khristu inu amene munali kutali kale, anakusendezani mukhale pafupi m’mwazi wa Khristu. Pakuti Iye ndiye mtendere wathu, amene anachita kuti onse awiri akhale m’modzi, nagumula khoma lakudulitsa pakati,… ndikuti akayanjanitse awiriwa m’thupi limodzi mwamtandawo atapha nawo udaniwo; kuti mwa Iye ife tonse awiri tili nawo malowedwe athu kwa Atate, mwa Mzimu mmodzi.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Johanna Pillinger
180 download(s)
Gavin Paynter
178 download(s)
Ken Paynter
147 download(s)
Gavin Paynter
117 download(s)
Gavin Paynter
93 download(s)
Ken Paynter
80 download(s)
Ken Paynter
72 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Ken Paynter
58 download(s)
Ken Paynter
57 download(s)
Ken Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
49 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
48 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31455 download(s)
Gavin Paynter
27889 download(s)
Gavin Paynter
17841 download(s)
Gavin Paynter
15670 download(s)
Ken Paynter
11237 download(s)
Gavin Paynter
10640 download(s)
Gavin Paynter
10574 download(s)
Gavin Paynter
9337 download(s)
Gavin Paynter
9209 download(s)
Gavin Paynter
9107 download(s)
Gavin Paynter
9057 download(s)
Gavin Paynter
8690 download(s)
Gavin Paynter
8455 download(s)
Gavin Paynter
8452 download(s)
Ken Paynter
8401 download(s)
Gavin Paynter
8388 download(s)
Ken Paynter
8374 download(s)
Ken Paynter
8333 download(s)
Ken Paynter
7913 download(s)
Gavin Paynter
7811 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC