Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1321-TemptationCHICHEWA/Temptation_CHICHEWA.gif

SERMON TOPIC: Temptation

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 10 October 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Yesero ndi zochitika zimene zimaoneka zokopa kwa munthu.Makopedwewa amabweretsa kumva kutsutsika chifukwa amatsogolera munthu kukachita chinthu chotsutsana ndi chimene iye amafuna. Mayesero amatanthauziranso kuchita chinthu choipa mowumirizidwa kapena mwamantha.Tingatanthauzilenso kuti Yesero ndi mchitidwe okopa kapena kupangilidwa ndi wena kuchita chinthu cholakwika poganizira kuti pamapeto ake tipeza chisangalaro.Komanso yesero likhoza kukhala chinthu chiri chonse chimene chiri ndi makopedwe. Kutanthauzira kwinanso kukhoza kukhala kwa kuti, yesero ndi chilakolako chofuna kuchita kapena kukhala ndi chinthu chimene sukuyenera kukhala nacho kapena kuchichita.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Books - Study
108 download(s)
Ken Paynter
106 download(s)
Gavin Paynter
99 download(s)
Gavin Paynter
89 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
72 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Ken Paynter
59 download(s)
Ken Paynter
52 download(s)
Gavin Paynter
42 download(s)
Joshua De Kooker
33 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
26 download(s)
Ken Paynter
23 download(s)
Ken Paynter
23 download(s)
Gavin Paynter
23 download(s)
Books - Study
22 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ken Paynter
16 download(s)
Johnray Rennie
16 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31633 download(s)
Gavin Paynter
28029 download(s)
Gavin Paynter
17925 download(s)
Gavin Paynter
15860 download(s)
Ken Paynter
11255 download(s)
Gavin Paynter
10712 download(s)
Gavin Paynter
10678 download(s)
Gavin Paynter
9514 download(s)
Gavin Paynter
9252 download(s)
Gavin Paynter
9209 download(s)
Gavin Paynter
9170 download(s)
Gavin Paynter
8830 download(s)
Gavin Paynter
8677 download(s)
Gavin Paynter
8541 download(s)
Gavin Paynter
8456 download(s)
Ken Paynter
8432 download(s)
Ken Paynter
8426 download(s)
Ken Paynter
8371 download(s)
Ken Paynter
8007 download(s)
Gavin Paynter
7833 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC