Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1215-Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWACHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part1-CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWA

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 17 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimati palibe ngakhale m’modzi angapulumutsidwe kudzera mu ntchito za iye yekha mu umunthu (kupanga miyambo, ntchito zabwino, kudzipatulira kuzinthu zina kapena kulingalira mozama).
Baibulo limaphunzitsa kuti munthu amabadwa mudziko lauchimo. Izi ndizotsatira za chikhalidwe chauchimo chomwe tidachitengera kuchokera kwa makolo athu oyamba. Choncho munthu ochimwa ndiye vuto osati yankho ku vuto la tchimo ayi.
Kukhulupilira kuti ungadzipulumutse wekha kuli ngati munthu womira m’madzi okhulupilira kuti angathe kudzivuula ndikudzikokera yekha kumtunda podzikoka ndevu zake zomwe. Munthuyu asoweka china chapadera monga thanthwe lolimba kapena bwato kuti akangamireko.
Munthu sangathe kudzipulumutsa yekha monganso momwe Chikho sichingadzithire chokha madzi kapena vinyo – apanso pasoweka china chake chapadera chothandizira.


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
29 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
11 download(s)
Ed Decker
9 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
James Mullan
5 download(s)
Nicholas Bhengu
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31694 download(s)
Gavin Paynter
28133 download(s)
Gavin Paynter
18035 download(s)
Gavin Paynter
15963 download(s)
Ken Paynter
11324 download(s)
Gavin Paynter
10808 download(s)
Gavin Paynter
10802 download(s)
Gavin Paynter
9572 download(s)
Gavin Paynter
9372 download(s)
Gavin Paynter
9309 download(s)
Gavin Paynter
9292 download(s)
Gavin Paynter
8918 download(s)
Gavin Paynter
8865 download(s)
Gavin Paynter
8637 download(s)
Gavin Paynter
8524 download(s)
Ken Paynter
8517 download(s)
Ken Paynter
8465 download(s)
Ken Paynter
8458 download(s)
Ken Paynter
8104 download(s)
Gavin Paynter
7912 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC