Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1215-Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWACHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part1-CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWA

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 17 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimati palibe ngakhale m’modzi angapulumutsidwe kudzera mu ntchito za iye yekha mu umunthu (kupanga miyambo, ntchito zabwino, kudzipatulira kuzinthu zina kapena kulingalira mozama).
Baibulo limaphunzitsa kuti munthu amabadwa mudziko lauchimo. Izi ndizotsatira za chikhalidwe chauchimo chomwe tidachitengera kuchokera kwa makolo athu oyamba. Choncho munthu ochimwa ndiye vuto osati yankho ku vuto la tchimo ayi.
Kukhulupilira kuti ungadzipulumutse wekha kuli ngati munthu womira m’madzi okhulupilira kuti angathe kudzivuula ndikudzikokera yekha kumtunda podzikoka ndevu zake zomwe. Munthuyu asoweka china chapadera monga thanthwe lolimba kapena bwato kuti akangamireko.
Munthu sangathe kudzipulumutsa yekha monganso momwe Chikho sichingadzithire chokha madzi kapena vinyo – apanso pasoweka china chake chapadera chothandizira.


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
210 download(s)
Ken Paynter
157 download(s)
Gavin Paynter
139 download(s)
Ken Paynter
134 download(s)
Gavin Paynter
127 download(s)
Gavin Paynter
110 download(s)
Gavin Paynter
100 download(s)
Ken Paynter
87 download(s)
Gavin Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Ken Paynter
58 download(s)
Gavin Paynter
50 download(s)
Ken Paynter
49 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Gavin Paynter
42 download(s)
Ken Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
39 download(s)
Gavin Paynter
38 download(s)
Gavin Paynter
38 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
35 download(s)
Johnray Rennie
35 download(s)
Gavin Paynter
33 download(s)
Ken Paynter
33 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Books - Study
31 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31549 download(s)
Gavin Paynter
27958 download(s)
Gavin Paynter
17855 download(s)
Gavin Paynter
15768 download(s)
Ken Paynter
11251 download(s)
Gavin Paynter
10655 download(s)
Gavin Paynter
10591 download(s)
Gavin Paynter
9432 download(s)
Gavin Paynter
9232 download(s)
Gavin Paynter
9134 download(s)
Gavin Paynter
9130 download(s)
Gavin Paynter
8765 download(s)
Gavin Paynter
8556 download(s)
Gavin Paynter
8473 download(s)
Gavin Paynter
8406 download(s)
Ken Paynter
8405 download(s)
Ken Paynter
8390 download(s)
Ken Paynter
8358 download(s)
Ken Paynter
7924 download(s)
Gavin Paynter
7824 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC