Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1215-Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWACHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part1-CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWA

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 17 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimati palibe ngakhale m’modzi angapulumutsidwe kudzera mu ntchito za iye yekha mu umunthu (kupanga miyambo, ntchito zabwino, kudzipatulira kuzinthu zina kapena kulingalira mozama).
Baibulo limaphunzitsa kuti munthu amabadwa mudziko lauchimo. Izi ndizotsatira za chikhalidwe chauchimo chomwe tidachitengera kuchokera kwa makolo athu oyamba. Choncho munthu ochimwa ndiye vuto osati yankho ku vuto la tchimo ayi.
Kukhulupilira kuti ungadzipulumutse wekha kuli ngati munthu womira m’madzi okhulupilira kuti angathe kudzivuula ndikudzikokera yekha kumtunda podzikoka ndevu zake zomwe. Munthuyu asoweka china chapadera monga thanthwe lolimba kapena bwato kuti akangamireko.
Munthu sangathe kudzipulumutsa yekha monganso momwe Chikho sichingadzithire chokha madzi kapena vinyo – apanso pasoweka china chake chapadera chothandizira.


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
80 download(s)
Books - Study
76 download(s)
Ken Paynter
70 download(s)
Gavin Paynter
63 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Ken Paynter
60 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
52 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Gavin Paynter
47 download(s)
Ken Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
42 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
40 download(s)
Joshua De Kooker
35 download(s)
Ken Paynter
32 download(s)
Ken Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
25 download(s)
Gavin Paynter
24 download(s)
Lynne van Wyk
22 download(s)
Ken Paynter
20 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Gavin Paynter
17 download(s)
Johnray Rennie
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Ken Paynter
13 download(s)
Gavin Paynter
13 download(s)
Gavin Paynter
13 download(s)
Gavin Paynter
13 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31656 download(s)
Gavin Paynter
28064 download(s)
Gavin Paynter
17967 download(s)
Gavin Paynter
15895 download(s)
Ken Paynter
11265 download(s)
Gavin Paynter
10744 download(s)
Gavin Paynter
10720 download(s)
Gavin Paynter
9533 download(s)
Gavin Paynter
9291 download(s)
Gavin Paynter
9243 download(s)
Gavin Paynter
9208 download(s)
Gavin Paynter
8860 download(s)
Gavin Paynter
8741 download(s)
Gavin Paynter
8574 download(s)
Gavin Paynter
8477 download(s)
Ken Paynter
8456 download(s)
Ken Paynter
8441 download(s)
Ken Paynter
8401 download(s)
Ken Paynter
8040 download(s)
Gavin Paynter
7851 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC