Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1211-Generational curses (CHICHEWA)CHICHEWA/Generational-curses_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Generational curses (CHICHEWA)

Speaker: Ken Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 6 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chinthu ichi chotchedwa themberero chiri ndi maonekedwe amakopedwe kwa anthu ambiri. Nthawi zambiri anthu amene atembenuka mtima magulu aanthu akuda khungu amene anali kupembeza mizimu ya makolo awo amene anafa, amalozedwa chala kuti iwo amabweretsa ziwanda muchipembedzo cha Chikhristu. Koma sitirikuchita bwino pamene tiri kubweretsa zinthu zachilendo komanso mantha muchipembedzo chathu cha Chikhristu, pakuchititsa kuti anthu ena akakaiyike kuti mwazi wa Yesu umene unaperekedwa kukhala nsembe yotitsukira machimo athu, kuti singathenso kutimasura kuzinthu za kale lathu. Ichi chotchedwa “chapadera kapena chinachake” kuti munthu akadutsenso mumadongosolo ene kapena kukawonana ndi munthu wina amene ali ndi kuthekera kwa maphunziro ena; kuti akatimasure kumzere wamatemberero ochokera kumtundu wathu kapena kuti makolo athu chiri kuphwanyidwa ndi mau aMulungu opezeka pa 1 Akorinto 5:17 mau Amulungu akuti:
“Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengwedwa mwatsopano; zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano”


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Maureen Onions
3082 download(s)
Books - Study
2103 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Gavin Paynter
65 download(s)
Gavin Paynter
58 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)
Ken Paynter
42 download(s)
Ken Paynter
41 download(s)
Lynne van Wyk
41 download(s)
Ken Paynter
37 download(s)
Gavin Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
34 download(s)
Gavin Paynter
34 download(s)
Ken Paynter
31 download(s)
Johnray Rennie
30 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Ken Paynter
26 download(s)
Johnray Rennie
25 download(s)
Gavin Paynter
22 download(s)
Ken Paynter
21 download(s)
Ken Paynter
21 download(s)
Ken Paynter
20 download(s)
Gavin Paynter
20 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Leston Blackburn
17 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31680 download(s)
Gavin Paynter
28106 download(s)
Gavin Paynter
18008 download(s)
Gavin Paynter
15937 download(s)
Ken Paynter
11305 download(s)
Gavin Paynter
10783 download(s)
Gavin Paynter
10771 download(s)
Gavin Paynter
9557 download(s)
Gavin Paynter
9337 download(s)
Gavin Paynter
9275 download(s)
Gavin Paynter
9255 download(s)
Gavin Paynter
8899 download(s)
Gavin Paynter
8822 download(s)
Gavin Paynter
8618 download(s)
Gavin Paynter
8508 download(s)
Ken Paynter
8492 download(s)
Ken Paynter
8459 download(s)
Ken Paynter
8437 download(s)
Ken Paynter
8085 download(s)
Gavin Paynter
7888 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC