Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1211-Generational curses (CHICHEWA)CHICHEWA/Generational-curses_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Generational curses (CHICHEWA)

Speaker: Ken Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 6 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chinthu ichi chotchedwa themberero chiri ndi maonekedwe amakopedwe kwa anthu ambiri. Nthawi zambiri anthu amene atembenuka mtima magulu aanthu akuda khungu amene anali kupembeza mizimu ya makolo awo amene anafa, amalozedwa chala kuti iwo amabweretsa ziwanda muchipembedzo cha Chikhristu. Koma sitirikuchita bwino pamene tiri kubweretsa zinthu zachilendo komanso mantha muchipembedzo chathu cha Chikhristu, pakuchititsa kuti anthu ena akakaiyike kuti mwazi wa Yesu umene unaperekedwa kukhala nsembe yotitsukira machimo athu, kuti singathenso kutimasura kuzinthu za kale lathu. Ichi chotchedwa “chapadera kapena chinachake” kuti munthu akadutsenso mumadongosolo ene kapena kukawonana ndi munthu wina amene ali ndi kuthekera kwa maphunziro ena; kuti akatimasure kumzere wamatemberero ochokera kumtundu wathu kapena kuti makolo athu chiri kuphwanyidwa ndi mau aMulungu opezeka pa 1 Akorinto 5:17 mau Amulungu akuti:
“Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengwedwa mwatsopano; zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano”


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Johanna Pillinger
180 download(s)
Gavin Paynter
178 download(s)
Ken Paynter
147 download(s)
Gavin Paynter
117 download(s)
Gavin Paynter
93 download(s)
Ken Paynter
80 download(s)
Ken Paynter
72 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Ken Paynter
58 download(s)
Ken Paynter
57 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Ken Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
48 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31453 download(s)
Gavin Paynter
27887 download(s)
Gavin Paynter
17840 download(s)
Gavin Paynter
15668 download(s)
Ken Paynter
11236 download(s)
Gavin Paynter
10640 download(s)
Gavin Paynter
10574 download(s)
Gavin Paynter
9335 download(s)
Gavin Paynter
9207 download(s)
Gavin Paynter
9107 download(s)
Gavin Paynter
9054 download(s)
Gavin Paynter
8688 download(s)
Gavin Paynter
8452 download(s)
Ken Paynter
8400 download(s)
Gavin Paynter
8395 download(s)
Gavin Paynter
8388 download(s)
Ken Paynter
8374 download(s)
Ken Paynter
8333 download(s)
Ken Paynter
7913 download(s)
Gavin Paynter
7811 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC