Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1211-Generational curses (CHICHEWA)CHICHEWA/Generational-curses_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Generational curses (CHICHEWA)

Speaker: Ken Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 6 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chinthu ichi chotchedwa themberero chiri ndi maonekedwe amakopedwe kwa anthu ambiri. Nthawi zambiri anthu amene atembenuka mtima magulu aanthu akuda khungu amene anali kupembeza mizimu ya makolo awo amene anafa, amalozedwa chala kuti iwo amabweretsa ziwanda muchipembedzo cha Chikhristu. Koma sitirikuchita bwino pamene tiri kubweretsa zinthu zachilendo komanso mantha muchipembedzo chathu cha Chikhristu, pakuchititsa kuti anthu ena akakaiyike kuti mwazi wa Yesu umene unaperekedwa kukhala nsembe yotitsukira machimo athu, kuti singathenso kutimasura kuzinthu za kale lathu. Ichi chotchedwa “chapadera kapena chinachake” kuti munthu akadutsenso mumadongosolo ene kapena kukawonana ndi munthu wina amene ali ndi kuthekera kwa maphunziro ena; kuti akatimasure kumzere wamatemberero ochokera kumtundu wathu kapena kuti makolo athu chiri kuphwanyidwa ndi mau aMulungu opezeka pa 1 Akorinto 5:17 mau Amulungu akuti:
“Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengwedwa mwatsopano; zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano”


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
232 download(s)
Gavin Paynter
162 download(s)
Ken Paynter
160 download(s)
Gavin Paynter
135 download(s)
Ken Paynter
135 download(s)
Ken Paynter
111 download(s)
Gavin Paynter
110 download(s)
Gavin Paynter
100 download(s)
Ken Paynter
58 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Gavin Paynter
39 download(s)
Gavin Paynter
38 download(s)
Books - Study
36 download(s)
Ken Paynter
36 download(s)
Johnray Rennie
35 download(s)
Ken Paynter
34 download(s)
Gavin Paynter
33 download(s)
Nicholas Bhengu
31 download(s)
Gavin Paynter
29 download(s)
Ken Paynter
29 download(s)
Gavin Paynter
29 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Ken Paynter
27 download(s)
Ken Paynter
26 download(s)
Ken Paynter
26 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31560 download(s)
Gavin Paynter
27965 download(s)
Gavin Paynter
17863 download(s)
Gavin Paynter
15782 download(s)
Ken Paynter
11253 download(s)
Gavin Paynter
10655 download(s)
Gavin Paynter
10606 download(s)
Gavin Paynter
9445 download(s)
Gavin Paynter
9236 download(s)
Gavin Paynter
9143 download(s)
Gavin Paynter
9140 download(s)
Gavin Paynter
8778 download(s)
Gavin Paynter
8577 download(s)
Gavin Paynter
8484 download(s)
Gavin Paynter
8418 download(s)
Ken Paynter
8406 download(s)
Ken Paynter
8393 download(s)
Ken Paynter
8358 download(s)
Ken Paynter
7924 download(s)
Gavin Paynter
7824 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC