Sermon No: 1207-KODI MWAKONZEKERA KOKAKHALA MUYAYA

SERMON TOPIC: KODI MWAKONZEKERA KOKAKHALA MUYAYASpeaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 22 June 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Anthu ambiri amapanga madongosolo ambiri m’moyo komasadziwa tsiku la imfa yawo.
Yakobo 4:13-14
Nanga tsono, inu akunena, lero kapena mmawa tidzapita kulowa kumudzi wakuti wakuti, ndipotidzagonerako ndi kutsatsa malonda, ndikupindula nawo; inu amene simudziwa chimene chidzagwa mmawa.
- Download notes (465 KB, 1764 downloads)

- Download audio (5.13 MB, 1495 downloads)

IP:Country:City:Region: