Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1200-MAZIKO OKHAZIKIKA 5 - ZA KUUKA KWA AKUFADavid-Makiyi/David-Makiyi.png

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 5 - ZA KUUKA KWA AKUFA

Speaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date: 5 June 2013

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Yohane 5:21,24
'Pakuti monga Atate aukitsa akufa, nawapatsa moyo,momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene Iye afuna. 24 'Indetu indetu ndinena kwa inu,kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira Iye amene Anandituma Ine,alinawo moyo wosatha ndipo salowa mkuweruza koma wachokera ku imfa,nalowa mmoyo.”


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
47 download(s)
Ken Paynter
43 download(s)
Gavin Paynter
41 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
34 download(s)
Nicholas Bhengu
23 download(s)
Gavin Paynter
22 download(s)
Ken Paynter
20 download(s)
Ed Decker
16 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
12 download(s)
Gavin Paynter
12 download(s)
Ken Paynter
11 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
8 download(s)
Nicholas Bhengu
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
James Mullan
6 download(s)
James Mullan
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Ashley Illman
6 download(s)
Ken Paynter
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31707 download(s)
Gavin Paynter
28157 download(s)
Gavin Paynter
18072 download(s)
Gavin Paynter
15997 download(s)
Ken Paynter
11346 download(s)
Gavin Paynter
10840 download(s)
Gavin Paynter
10833 download(s)
Gavin Paynter
9591 download(s)
Gavin Paynter
9413 download(s)
Gavin Paynter
9343 download(s)
Gavin Paynter
9317 download(s)
Gavin Paynter
8942 download(s)
Gavin Paynter
8929 download(s)
Gavin Paynter
8670 download(s)
Gavin Paynter
8543 download(s)
Ken Paynter
8541 download(s)
Ken Paynter
8481 download(s)
Ken Paynter
8476 download(s)
Ken Paynter
8125 download(s)
Gavin Paynter
7941 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC