Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1165-MAZIKO OKHAZIKIKA 2 - CHIKHULUPILIRO CHA KWA MULUNGUDavid-Makiyi/David-Makiyi.png

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 2 - CHIKHULUPILIRO CHA KWA MULUNGU

Speaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date:

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi)
Ahebri 11:1-6 Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso chazinthu zoyembekezeka, chiyesero chazinthu zosapenyeka. Pakuti momwemo anachitidwa umboni. Ndichikhulupiriro Abeli anapereka kwa Mulungu nsembe yoposa ija ya Kaini, imene anachitidwa umboni nayo kuti anali olungama; nachitapo umboni Mulungu pamitulo yake; ndipo momwemo iye angakhale anafa alankhulabe. Ndichikhulupiriro Enoke anatengedwa kuti angaone imfa; ndipo sanapezeka, popeza Mulungu adamtenga: Pakuti asadamtenge anachitidwa umboni kuti anakondweretsa Mulungu; koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa; pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndikuti ali wobwezera mphotho iwo akumfuna iye.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Books - Study
108 download(s)
Ken Paynter
106 download(s)
Gavin Paynter
99 download(s)
Gavin Paynter
89 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
72 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Ken Paynter
59 download(s)
Ken Paynter
52 download(s)
Gavin Paynter
42 download(s)
Joshua De Kooker
33 download(s)
Gavin Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
26 download(s)
Ken Paynter
23 download(s)
Ken Paynter
23 download(s)
Gavin Paynter
23 download(s)
Books - Study
22 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ken Paynter
16 download(s)
Johnray Rennie
16 download(s)
Ken Paynter
16 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31633 download(s)
Gavin Paynter
28029 download(s)
Gavin Paynter
17925 download(s)
Gavin Paynter
15860 download(s)
Ken Paynter
11255 download(s)
Gavin Paynter
10712 download(s)
Gavin Paynter
10678 download(s)
Gavin Paynter
9514 download(s)
Gavin Paynter
9253 download(s)
Gavin Paynter
9209 download(s)
Gavin Paynter
9170 download(s)
Gavin Paynter
8830 download(s)
Gavin Paynter
8678 download(s)
Gavin Paynter
8541 download(s)
Gavin Paynter
8456 download(s)
Ken Paynter
8432 download(s)
Ken Paynter
8426 download(s)
Ken Paynter
8371 download(s)
Ken Paynter
8007 download(s)
Gavin Paynter
7833 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC