MAZIKO OKHAZIKIKA 1a - KUFUNIKIRA KWA MAZIKO OKHAZIKIKA

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 1a - KUFUNIKIRA KWA MAZIKO OKHAZIKIKA

Speaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date: 8 June 2013

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi) Buku la aHebri 5:11-6:3 ma vesi amenewa amafotokoza momveka bwino kuyambira chiyambi mpaka mapeto amoyo wa chi khristu. Akhristu ambiri sakula mmoyo wa uzimu sadziwa zoyambirira za chiphunzitso cha chikhristu. Chiphunzitso cha “Kufunikira kwa Maziko Okhazikika” ndichiphunzitso choyamba mwa ziphunzitso zisanu ndi ziwiri, chimene chimathandizira okhulupirira kumvetsetsa ziphumzitso zina zotsatira kukula mmoyo wa uzimu.
- Download notes (130 KB, 3003 downloads)

- Download audio (5.58 MB, 3123 downloads)
- All sermons by David Makiyi

- All sermons on 1ST PRINCIPLES

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: