UNGAKHALE BWANJI NKHRISTU OPULUMUTSIDWA

SERMON TOPIC: UNGAKHALE BWANJI NKHRISTU OPULUMUTSIDWA

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 20 April 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: (Mlembi: Gavin Paynter)
(Womasulira: David Makiyi)
Funso lofunikira kwambiri lomwe aliyense angafunse kufunsa lingafanane ndi limene wa ndende wa ku afilipi anafunsa Paulo ndi Sila,”Ambuye ndichitenji kuti ndi pulumuke?”
(Machitidwe 16:30). Ndingakhale bwanji Nkristu wopulumutsidwa kuchilango cha uchimo?Tchimo ndi chiani?

- Download notes (39 KB, 1516 downloads)

- Download audio (1.88 MB, 1541 downloads)
- All sermons by Gavin Paynter

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: