Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1510CHICHEWA/How-to-become-a-Christian_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

Speaker: Steve Maritz

Language: SHONA

Date: 26 August 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?”

Kushandura mafungiro,
2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa kukuru sezvaidiwa naMwari uye nokudaro hamuna kukuvadzwa nesu nenzira ipi zvayo. 10 Nokuti kusuwa kwouMwari kunouyisa kutendeuka uko kunotungamirira kuruponeso uye hakuuyisi kudemba, asi kusuwa kwenyika kunouyisa rufu.
black arrow All sermons by Steve Maritz
black arrow  All sermons in SHONA

SERMON OVERVIEW:


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Costa Mitchell
211 download(s)
Ken Paynter
189 download(s)
Gavin Paynter
137 download(s)
Steve Chaloner
134 download(s)
Gavin Paynter
117 download(s)
Gavin Paynter
114 download(s)
Lynne van Wyk
107 download(s)
Ken Paynter
96 download(s)
Ken Paynter
89 download(s)
Gavin Paynter
79 download(s)
Johnray Rennie
78 download(s)
Gavin Paynter
70 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Gavin Paynter
63 download(s)
Ken Paynter
62 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Gavin Paynter
46 download(s)
Ken Paynter
46 download(s)
Prudence Mabasa
40 download(s)
Books - Study
37 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31401 download(s)
Gavin Paynter
27849 download(s)
Gavin Paynter
17821 download(s)
Gavin Paynter
15620 download(s)
Ken Paynter
11215 download(s)
Gavin Paynter
10618 download(s)
Gavin Paynter
10553 download(s)
Gavin Paynter
9309 download(s)
Gavin Paynter
9181 download(s)
Gavin Paynter
9086 download(s)
Gavin Paynter
9020 download(s)
Gavin Paynter
8651 download(s)
Gavin Paynter
8433 download(s)
Ken Paynter
8393 download(s)
Gavin Paynter
8373 download(s)
Ken Paynter
8360 download(s)
Ken Paynter
8312 download(s)
Gavin Paynter
8292 download(s)
Ken Paynter
7902 download(s)
Gavin Paynter
7797 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC